Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 20:40

Karta obstarávania #NIN-9-20-PŘ-Hý
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru

Informácie

ID zákazky
6460
Názov predmetu
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Číslo spisu
NIN-9-20-PŘ-Hý
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DSP + DPS) pro stavbu „Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ (dále jen simulátoru), v objektu Budova – podúrovňový soustruh, v Areálu tramvaje Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.02.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
21.05.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. David Hýža
david.hyza@dpo.cz
+420 597401042
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.