Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:41

Karta obstarávania #MK/A/2020/09853
Konvertibilný notebook s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
6472
Názov predmetu
Konvertibilný notebook s príslušenstvom
Číslo spisu
MK/A/2020/09853
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 200,00 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodávka 1 ks konvertibilného notebooku s príslušenstvom podľa podrobného opisu predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Hajduková
gabriela.hajdukova@kosice.sk
+421 556419191

Dokumenty