Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.01.2021 18:53

Karta obstarávania #NR-22-20-PŘ-Ko
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022

Informácie

ID zákazky
6501
Názov predmetu
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022
Číslo spisu VO
NR-22-20-PŘ-Ko
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je provádění renovací kolejových konstrukcí na tramvajových tratích provozovaných zadavatelem a dále v areálech vozoven podle jednotlivých dílčích objednávek zadavatele.
V rámci tohoto poptávkového řízení budou uzavřeny rámcové smlouvy o dílo se všemi dodavateli, kteří splní podmínky tohoto poptávkového řízení. Dodavatelé, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva o dílo, budou oslovování dílčími cenovými poptávkami, a na základě jejichž vyhodnocení budou vystavovány objednávky k dílčímu plnění. V těchto dílčích cenových poptávkách bude specifikován termín a místo plnění a rovněž konkrétní rozsah plnění.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Rámcové smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
27.05.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.