Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 06:30

Karta obstarávania #39/2020
Ovocie, zelenina a zemiaky

Informácie

ID zákazky
6509
Názov predmetu
Ovocie, zelenina a zemiaky
Číslo spisu
39/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
03212100-1 - Zemiaky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty