Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:27

Karta obstarávania #6579/2018
Oprava podvesného žeriavu PSV2 a žeriavovej dráhy 3,2t ev. č. Z-0020

Informácie

ID zákazky
654
Názov predmetu
Oprava podvesného žeriavu PSV2 a žeriavovej dráhy 3,2t ev. č. Z-0020
Číslo spisu VO
6579/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
27 550,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava podvesného žeriavu PSV2 v budove dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Podrobný popis prác súvisiacich s opravou je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky tejto Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
20.06.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Spojená škola
Adresa
Štúrova 848
Detva
962 12, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty