Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 23:13

Karta obstarávania #3/Zevo
Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.

Informácie

ID zákazky
6578
Názov predmetu
Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.
Číslo spisu
3/Zevo
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily
Doplňujúci CPV
44163000-0 - Rúrky a príslušenstvo (spojky)
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Pravidelné opravy ručných uzatváracích armatúr v kotolni ( odvodňovacie ventily, odkaľovacie ventily, odvzdušňovacie ventily, odvádzače kondenzátu ) a poistných ventilov v kotolni, na CHÚV a na vákuovom systéme.
Tieto opravy sa vykonávajú pravidelne každý rok počas jarnej a jesennej odstávky zariadení ZEVO z dôvodu, aby sa odstránili netesnosti na ventiloch poprípade aby sa vykonala výmena veľmi netesných a neopraviteľných ventilov. Uvedenú opravu je možné vykonať výlučne len počas odstávok zariadení ZEVO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty