Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 18:52

Karta obstarávania #629/2020
Nákup plošiny pre imobilných občanov do MsKC Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
6621
Názov predmetu
Nákup plošiny pre imobilných občanov do MsKC Žiar nad Hronom
Číslo spisu
629/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 481,00 EUR
Hlavný CPV
51511100-8 - Inštalácia zdvíhacích zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a montáž elektrickej šikmej schodiskovej zdvíhacej plošiny vrátane sklopnej sedačky, ktorá bude slúžiť na presun imobilných osôb v rámci objektu Mestského kultúrneho centra v Žiar nad Hronom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2020 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.02.2020 14:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomír Polák
lubomir.polak@ziar.sk
+421 456787136

Dokumenty