Stav: Zrušená

Serverový čas: 09.08.2022 15:46

Karta obstarávania #008/2020§117
Nákup a dodávka pracovných prostriedkov ( OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

Komunikácia