Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:44

Karta obstarávania #007/2020/§117
Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
6677
Názov predmetu
Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
007/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
44112230-9 - Linoleum
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny vrátane doplnkov a dopravy pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavované opakované objednávky v priebehu r.2020 podľa potrieb objednávateľa resp. do vyčerpania finančného limitu 20.000,00 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty