Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 12:03

Karta obstarávania #312/19
Dodávky náhradního dílu – desky platformy 0930-921-367 pro vozy Solaris

Informácie

ID zákazky
6691
Názov predmetu
Dodávky náhradního dílu – desky platformy 0930-921-367 pro vozy Solaris
Číslo spisu
312/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
350 000,00 Kč
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky náhradního dílu – desky platformy 0930-921-367 pro vozy Solaris

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky náhradního dílu – desky platformy 0930-921-367 pro vozy Solaris dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty