Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:03

Karta obstarávania #622/2020
Výroba a dodanie viacúčelových kontajnerových buniek

Informácie

ID zákazky
6706
Názov predmetu
Výroba a dodanie viacúčelových kontajnerových buniek
Číslo spisu
622/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
44211200-4 - Obytné bunky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a dodávka 2 ks viacúčelových kontajnerových buniek podľa verejným obstarávateľom uvedenej technickej špecifikácie. Zákazka zahŕňa aj dopravu a vykládku viacúčelových kontajnerových buniek na ich miesto určenia v intraviláne mesta Košice, bližšie uvedené objednávateľom DPMK a.s., pri zadaní záväznej objednávky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty