Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.03.2019 10:59

Karta obstarávania #DvorynZ-2018-PZ-MS-pristavba
Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu

Informácie

ID zákazky
672
Názov predmetu
Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu
Číslo spisu VO
DvorynZ-2018-PZ-MS-pristavba
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 116/2018 - 13.06.2018, 8144 - WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
192 473,18 EUR
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu, a to najmä rekonštrukcia a prístavba ďalšej piatej triedy v zadnej časti objektu MŠ pri pavilóne Kuchyne a zázemia MŠ v obci Dvory nad Žitavou a úpravy areálu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola zákazka riešená bezbariérovo.
Predmetom zákazky sú aj úpravy areálu ako aj dodávka žalúzii tak, ako sú uvedené vo výkaze výmer.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
16.07.2018 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Dvory nad Žitavou
Adresa
Hlavné námestie 6
Dvory nad Žitavou
941 31, Slovenská republika
Procesný garant
Jarmila Cecková
jarmila.ceckova@jvo.sk
+421 918555660
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4450

Dokumenty

Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu, okrem ihriska

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
190 273,18 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vybavenie areálu (ihrisko)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy