Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 03:23

Karta obstarávania #S.270.2.3.2018.S
Zapytanie o cenę na komputery i urządzenia wielofunkcyjne

Informácie

ID zákazky
674
Názov predmetu
Zapytanie o cenę na komputery i urządzenia wielofunkcyjne
Číslo spisu VO
S.270.2.3.2018.S
Druh postupu
Próg zamówień do 30 000 €
Typ obstarávania
Próg zamówień do 30 000 €
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
30211400-5 - Počítačové konfigurácie
Doplňujúci CPV
30232110-8 - Laserové tlačiarne
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/pg_2018061308163369213

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Złożenie oferty
19.06.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Prudnik
Adresa
Dąbrowskiego 34
Prudnik
48-200, Poľská republika
Procesný garant
Wojciech Wicherek
wojciech.wicherek@katowice.lasy.gov.pl
+48 668160931
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/

Komputery stacjonarne All in One - 8 szt.

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30211300-4 - Počítačové platformy (plochy)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Urządzenia wielofunkcyjne - 8 szt.

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30232110-8 - Laserové tlačiarne
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy