Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:52

Karta obstarávania #11/20
Zajištění služeb při nakládání s odpady

Informácie

ID zákazky
6748
Názov predmetu
Zajištění služeb při nakládání s odpady
Číslo spisu
11/20
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Zajištění služeb při nakládání s odpady

Stručný opis

Předmětem této veřejné zakázky je výběr subjektu, který zajistí pro Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen zadavatel) služby při nakládání s odpady v letech 2020 - 2023 v dále specifikovaném rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a návrhem smlouvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
13.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty