Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 06:40

Karta obstarávania #016/2020/§117
Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
6763
Názov predmetu
Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu VO
016/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty
Doplňujúci CPV
44523200-4 - Kovania
44316000-8 - Železiarsky tovar
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r. 2020 resp. do vyčerpania fin. limitu 15.000 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty