Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:58

Karta obstarávania #016/2020/§117
Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
6763
Názov predmetu
Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
016/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty
Doplňujúci CPV
44523200-4 - Kovania
44316000-8 - Železiarsky tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r. 2020 resp. do vyčerpania fin. limitu 15.000 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty