Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:42

Karta obstarávania #1/20
Dodávky dílů sběrací hlavice ESKO pro trolejbusy

Informácie

ID zákazky
6939
Názov predmetu
Dodávky dílů sběrací hlavice ESKO pro trolejbusy
Číslo spisu
1/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky dílů sběrací hlavice ESKO pro trolejbusy.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dílů sběrací hlavice ESKO pro trolejbusy dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
31.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty