Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 15:05

Karta obstarávania #ZsNH02/2020
Parkovisko ul. Štefánikova č.116 - 118 - VMČ 2

Komunikácia