Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 15:52

Karta obstarávania #ZsNH02/2020
Parkovisko ul. Štefánikova č.116 - 118 - VMČ 2

Komunikácia