Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 10:51

Karta obstarávania #ZsNH02/2020
Parkovisko ul. Štefánikova č.116 - 118 - VMČ 2

Komunikácia