Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 15:31

Karta obstarávania #ZsNH04/2020
Chodník ul. Dlhá č.9-23 - VMČ 7

Komunikácia