Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 00:02

Karta obstarávania #ZsNH04/2020
Chodník ul. Dlhá č.9-23 - VMČ 7

Komunikácia