Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 23:07

Karta obstarávania #ZsNH05/2020
Chodník ul. Dlhá č.27-37 - VMČ 7

Komunikácia