Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 17:11

Karta obstarávania #ZsNH05/2020
Chodník ul. Dlhá č.27-37 - VMČ 7

Komunikácia