Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 10:33

Karta obstarávania #ZsNH05/2020
Chodník ul. Dlhá č.27-37 - VMČ 7

Komunikácia