Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 09:53

Karta obstarávania #01_2020
DODÁVKA PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK A MATRACÍ

Informácie

ID zákazky
6994
Názov predmetu
DODÁVKA PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK A MATRACÍ
Číslo spisu
01_2020
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ šablóny
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
Doplňujúci CPV
33192130-2 - Motorizované lôžka
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

DODÁVKA PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK A MATRACÍ

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 75 kusů elektrických pečovatelských lůžek a 75 kusů pasivních antidekubitních matrací pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Znojmo včetně dodání zboží, jeho montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.04.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.04.2020 10:01:00
Lehota viazanosti ponuky
30.07.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Adresa
U Lesíka 3547/11
Znojmo
669 02, Česká republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 731623492
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/45671770

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.