Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2020 19:56

Karta obstarávania #7/2020
Microsoft Office Professional Plus 2019 SK

Informácie

ID zákazky
7002
Názov predmetu
Microsoft Office Professional Plus 2019 SK
Číslo spisu VO
7/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 975,00 EUR
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie plnej / doživotnej elektronickej licencie Microsoft Office Professional Plus 2019 SK v počte 70 ks pre Windows PC.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.04.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.04.2020 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Kysucké Nové Mesto
Adresa
Námestie slobody 94
Kysucké Nové Mesto
02401, Slovenská republika
Procesný garant
Ivan Fabík
ivan.fabik@kysuckenovemesto.sk
+421 917752208

Dokumenty