Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2020 21:08

Karta obstarávania #01/2020
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m

Informácie

ID zákazky
7014
Názov predmetu
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m
Číslo spisu VO
01/2020
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 66 - 11955 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
104 390,00 EUR
Hlavný CPV
34142100-5 - Vozidlá so zdvižnou plošinou
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov, výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťou pohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2020 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.04.2020 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty