Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2020 18:45

Karta obstarávania #311/19
Dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra

Informácie

ID zákazky
7023
Názov predmetu
Dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra
Číslo spisu VO
311/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky je dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
07.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty