Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2020 19:10

Karta obstarávania #20/2/3/2
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody - č. 20/2/3/2

Informácie

ID zákazky
7032
Názov predmetu
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody - č. 20/2/3/2
Číslo spisu VO
20/2/3/2
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
160 000,00 EUR
Hlavný CPV
38551000-2 - Merače energie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je nákup ultrazvukových meračov tepla a ich členov a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2020 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty