Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 16:54

Karta obstarávania #23/20
Dodávka kabelů typu HELUTHERM 145

Informácie

ID zákazky
7034
Názov predmetu
Dodávka kabelů typu HELUTHERM 145
Číslo spisu
23/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka kabelů typu HELUTHERM 145

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka kabelů typu HELUTHERM 145 dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
02.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty