Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 08:11

Karta obstarávania #6/20
Dodávka kabelů typu 4GKW-AX 1800V

Informácie

ID zákazky
7035
Názov predmetu
Dodávka kabelů typu 4GKW-AX 1800V
Číslo spisu
6/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka kabelů typu 4GKW-AX 1800V

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka kabelů typu 4GKW-AX 1800V dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
02.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty