Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2020 20:40

Karta obstarávania #1_2020
HOSTĚRADICE_HASIČSKÁ ZBROJNICE_GARÁŽ

Informácie

ID zákazky
7038
Názov predmetu
HOSTĚRADICE_HASIČSKÁ ZBROJNICE_GARÁŽ
Číslo spisu VO
1_2020
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

HOSTĚRADICE_HASIČSKÁ ZBROJNICE_GARÁŽ

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnic v obci Hrádek u Znojma dle projektové dokumentace

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
21.04.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.04.2020 10:01:00
Lehota viazanosti ponuky
21.07.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Hostěradice
Adresa
Hostěradice 57
Hostěradice
671 71, Česká republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hosteradice_1864/