Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2020 18:58

Karta obstarávania #30/20
Dodávka baterií SHD do autobusů a trolejbusů

Informácie

ID zákazky
7042
Názov predmetu
Dodávka baterií SHD do autobusů a trolejbusů
Číslo spisu VO
30/20
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Dodávka baterií SHD do autobusů a trolejbusů

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky je dodávka baterií SHD do autobusů a trolejbusů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
09.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty