Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:11

Karta obstarávania #2- MČ- 2020
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúra

Informácie

ID zákazky
7258
Názov predmetu
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúra
Číslo spisu
2- MČ- 2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
45 600,00 EUR
Hlavný CPV
64212000-5 - Mobilné telefónne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora najmä prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPS“), t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete (ďalej len „VS“) pre hlasové a dátové SIM karty obstarávateľa, pričom jednotlivé hlasové a dátové SIM karty môžu, ale aj nemusia byť zaradené do VPS a môžu, ale aj nemusia mať aktivované programy neobmedzených hovorov. Vybrané SIM karty s dátovými službami majú mať umožnený prístup k interným dátovým zdrojom v LAN (dedikovane privátne APN).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty