Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 14:05

Karta obstarávania #MK/E/2020/05084
Svetelná a zvuková výstraha pre auto

Informácie

ID zákazky
7352
Názov predmetu
Svetelná a zvuková výstraha pre auto
Číslo spisu
MK/E/2020/05084
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 500,00 EUR
Hlavný CPV
34928450-7 - Dopravné majáky (svetelné)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Svetelná rampa s reproduktorom pre motorové vozidlo

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Objednávka

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Karol Urban
karol.urban@kosice.sk
+421 556419407

Dokumenty