Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 07:34

Karta obstarávania #OVS 59/2020 Pe
Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Informácie

ID zákazky
7374
Názov predmetu
Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov
Číslo spisu VO
OVS 59/2020 Pe
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
45213316-1 - Inštalačné práce na chodníkoch
45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
34928500-3 - Zariadenia pouličného osvetlenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění je realizace nové asfaltobetonové cyklostezky v délce cca 522 m, která propojí město Bystřice pod Hostýnem se sousední obcí Chvalčov. Začátek řešeného úseku se nachází v místě stávající cyklostezky v městském parku Zahájené, konec úseku se nachází na okraji k. ú. Chvalčova Lhota. Součástí investice je i napojení stávajících chodníků a stezek na novou cyklostezku, oprava místní komunikace u silničního mostu v ul. Vsetínská, která odděluje oba úseky cyklostezky a realizace nového veřejného osvětlení v trase cyklostezky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
04.06.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Procesný garant
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty