Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:52

Karta obstarávania #107/2020
Dezinfekčná brána bezbariérová

Informácie

ID zákazky
7395
Názov predmetu
Dezinfekčná brána bezbariérová
Číslo spisu
107/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39330000-4 - Zariadenia na dezinfekciu
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dezinfekčná brána bezbariérová, vyrobená z nerezovej ocele s bezdotykovým senzorom, ktorý automaticky spustí dezinfekčný proces s min. 8 tryskami, počas ktorého je rýchlo a rovnomerne aplikovaný dezinfekčný prostriedok na osobu nachádzajúcu sa v priestoroch brány, vrátane samostatnej trysky na dezinfekciu rúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty