Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 12:33

Karta obstarávania #60/20
Dodávky náhradních dílů pro trolejbusy ŠKODA 31 Tr SOR

Informácie

ID zákazky
7502
Názov predmetu
Dodávky náhradních dílů pro trolejbusy ŠKODA 31 Tr SOR
Číslo spisu
60/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky náhradních dílů pro trolejbusy ŠKODA 31 Tr SOR

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro trolejbusy ŠKODA 31 Tr SOR dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
12.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty