Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.08.2021 20:25

Karta obstarávania #OB20TTA034
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava

Informácie

ID zákazky
7530
Názov predmetu
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava
Číslo spisu
OB20TTA034
Číslo z vestníka VO
22592 – MNA
Číslo z vestníka EU
2020/S 118-287313
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
207 158,72 EUR
Hlavný CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom súťaže návrhov je krajinársko-architektonické riešenie verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana v Trnave. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú 5,912 mil. € bez DPH.
Cieľom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejší návrh obnovy verejných priestransev obytného súboru generála Goliana v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta.
Od návrhov sa očakáva také riešenie úprav verejných priestranstiev, aby každý z dvorov obytného súboru poskytoval prostredie, v ktorom bude možné vykonávať voľnočasové akvity pre všetky generácie a umožňoval tak vznik miestnych spoločenstiev. Okrem dvorov medzi bytovými domami bude v návrhu riešené aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou.
Pozn.: ide o podlimitnú zákazku, formulár na súťaž návrhov v rozsahu podlimitnej zákazky nebol k dispozícii.
Pozn. 2: systém Josephine je určený na komunikáciu počas súťaže, pre účastníka je dôležité sa registrovať v Josephine, návrhy sa predkladajú fyzicky na adresu sektretára súťaže obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava 821 08, vchod do budovy je z Kupeckého 3, (v prípade osobného doručenia).

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov (fyzicky na adresu sekretára, nie elektronicky!!!)
24.09.2020 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty