Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 19:14

Karta obstarávania #25/20
Dodávka plynu v letech 2021 a 2022

Informácie

ID zákazky
7554
Názov predmetu
Dodávka plynu v letech 2021 a 2022
Číslo spisu
25/20
Číslo z vestníka VO
Z2020-018399
Číslo z vestníka EU
2020/S 104-252229
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
73 903 000,00 Kč
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka plynu v letech 2021 a 2022

Stručný opis

Předmětem této veřejné zakázky je výběr obchodníka, který pro zadavatele zajistí dodávku plynu v letech 2021 a 2022, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. zahrnující:

a) dodávku plynu včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka,
b) zajištění přepravy a uskladnění plynu (flexibility) na vlastní jméno a na vlastní účet obchodníka k pokrytí sezónního charakteru potřeb zákazníka

Předmětem této veřejné zakázky není zajištění distribuce plynu, kterou má zadavatel zajištěnu
samostatnou smlouvou uzavřenou mezi zadavatelem a provozovatelem regionální distribuční
soustavy GasNet, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
04.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.