Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:00

Karta obstarávania #ÚtVO/34434/2018
Oprava strechy v objekte SO 01B v TTIP – havarijný stav II.

Informácie

ID zákazky
756
Názov predmetu
Oprava strechy v objekte SO 01B v TTIP – havarijný stav II.
Číslo spisu VO
ÚtVO/34434/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 192,74 EUR
Hlavný CPV
45261410-1 - Strešné izolačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác:
a) izolácia troch odtokových žľabov o rozmere cca 59m a šírke cca 1m s kompletným vyčistením povrchu žľabov od nečistôt, oživením pôvodnej PVC fólie čističom, zhotovenie povlakovej krytiny striech termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vodorovná + zvislá časť, zaizolovanie novou hydroizolačnou fóliou s PVC o hrúbke 1,5mm, zhotovenie zvaru PVC fólie, opracovanie detailu prestupu vtoku chrliča cez strechu tvarovkou z PVC a zaliatie spojov poistnou zálievkou, dodávku a montáž odvetrávacích 4 ks komínkov, zhotovenie sondy strešnej skladby v objekte SO 01B vrátane dodania materiálu, montáže, dopravy a presunu hmôt.
b) izolácia spojovacieho krčku strechy o rozmere cca 41,5m a šírke cca 0,3m s kompletným vyčistením povrchu od nečistôt, oživením pôvodnej PVC fólie čističom, zhotovenie povlakovej krytiny striech termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vodorovná + zvislá časť, zaizolovanie novou hydroizolačnou fóliou s PVC o hrúbke 1,5mm, zhotovenie zvaru PVC fólie, zaliatie spojov poistnou zálievkou v spojovacom krčku strechy objektu SO 01B vrátane dodania materiálu, montáže a dopravy a presunu hmôt.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
17.07.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty