Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.04.2024 05:47

Karta obstarávania #111/2020
Zdravotnícky materiál - jednorazové rukavice

Informácie

ID zákazky
7570
Názov predmetu
Zdravotnícky materiál - jednorazové rukavice
Číslo spisu
111/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodávka jednorazových rukavíc podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Tovar sa požaduje dodať do 2 týždňov od zaslania čiastkovej záväznej objednávky. Množstvo je predpokladané. Predpokladajú sa 2 – 3 dodávky do 31.12.2020

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty