Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2020 05:08

Karta obstarávania #029/2020/§117
Deratizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
7578
Názov predmetu
Deratizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu VO
029/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR
Hlavný CPV
90923000-3 - Deratizačné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Deratizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní deratizačných služieb.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty