Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 01:37

Karta obstarávania #008-I/2020/§117
Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
7605
Názov predmetu
Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
008-I/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
18110000-3 - Pracovné odevy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r.2020 do vyčerpania finančného limitu 15.000, EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty