Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.09.2023 07:38

Karta obstarávania #MK/A/2020/12472
Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy

Informácie

ID zákazky
7667
Názov predmetu
Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy
Číslo spisu
MK/A/2020/12472
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 830,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71248000-8 - Dohľad nad projektom a dokumentáciou
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Na vybraných jednosmerných komunikáciách posúdiť povolenie jazdy cyklistov v protismere a navrhnúť trvalé dopravné značenie povoľujúce jazdu cyklistom v protismere a navrhnúť prípadné drobné stavebné úpravy podľa zadania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.06.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Dáša Frivalská
dasa.frivalska@kosice.sk
+421 556419819

Dokumenty