Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:47

Karta obstarávania #21/20
Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem

Informácie

ID zákazky
7679
Názov predmetu
Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem
Číslo spisu
21/20
Číslo z vestníka VO
Z2020-019995
Číslo z vestníka EU
2020/S 113-275181
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
180 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
34622300-6 - Trolejbusy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem

Stručný opis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.