Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:54

Karta obstarávania #22/20
Dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021-2023

Informácie

ID zákazky
7680
Názov predmetu
Dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021-2023
Číslo spisu
22/20
Číslo z vestníka VO
Z2020-019998
Číslo z vestníka EU
2020/S 113-275176
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
450 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
34622300-6 - Trolejbusy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021-2023

Stručný opis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 45 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.