Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 15:59

Karta obstarávania #105/20
Dodávky odlučovačů oleje a vysoušečů vzduchu

Informácie

ID zákazky
7712
Názov predmetu
Dodávky odlučovačů oleje a vysoušečů vzduchu
Číslo spisu
105/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky odlučovačů oleje a vysoušečů vzduchu

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky odlučovačů oleje a vysoušečů vzduchu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
22.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty