Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2020 01:39

Karta DNS #01/23/2020/OZPO
OZ Prešov, LS Sabinov, nákup kameniva frakcia 32/63- časť A

Informácie

ID zákazky
7740
Názov predmetu
OZ Prešov, LS Sabinov, nákup kameniva frakcia 32/63- časť A
Číslo spisu VO
01/23/2020/OZPO
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
14212300-3 - Drvený a mletý kameň
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Drvené kamenivo frakcie 32/63. Uviesť cenu za tonu kameniva v € bez DPH, ako aj dopravnú vzdialenosť v km a názov lomu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Dodávka kameniva vlastnými NA

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
26.06.2020 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
29.06.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612