Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.07.2020 23:05

Karta obstarávania #NBS1-000-026-700
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia

Informácie

ID zákazky
778
Názov predmetu
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Číslo spisu VO
NBS1-000-026-700
Číslo z vestníka VO
11090 -WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
110 000,00 EUR
Hlavný CPV
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv
Doplňujúci CPV
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
42520000-7 - Ventilačné zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmenu (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
20.08.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Červeníková
lubica.cervenikova@nbs.sk
+421 257871216

Dokumenty