Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2020 23:42

Karta DNS #040/17/20
Operačné stoly

Informácie

ID zákazky
7810
Názov predmetu
Operačné stoly
Číslo spisu VO
040/17/20
Číslo z vestníka VO
135/2020 22839-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 121-294408
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
435 929,27 EUR
Hlavný CPV
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
Doplňujúci CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
33192230-3 - Operačné stoly
33192200-4 - Lekárske stoly
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Operačné stoly pre oddelenia chirurgie, neurochirurgie, úrazovej chirurgie, pediatrickej ortopédie, urológie a ORL, podľa jednotlivých špecifikácii vrátane dodávky, dopravy na miesto určenia, spustenia do prevádzky a zaškolenia personálu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Operačné stoly pre oddelenia chirurgie, neurochirurgie, úrazovej chirurgie, pediatrickej ortopédie, urológie a ORL, podľa jednotlivých špecifikácii vrátane dodávky, dopravy na miesto určenia, spustenia do prevádzky a zaškolenia personálu.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
25.07.2020 00:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.07.2020 00:00:00
Lehota dĺžky zriadenia DNS
25.07.2022 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Eduard Dorčík
dorcik@fnspza.sk
+421 415110660
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2157

Dokumenty

Zákazky