Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 14:12

Karta obstarávania #ID 1372
Príprava, dovoz a výdaj stravy pre SOŠ Tisovec

Informácie

ID zákazky
7873
Názov predmetu
Príprava, dovoz a výdaj stravy pre SOŠ Tisovec
Číslo spisu VO
ID 1372
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
199 988,50 EUR
Hlavný CPV
55524000-9 - Služby hromadného stravovania pre školy
Doplňujúci CPV
55321000-6 - Služby spojené s prípravou jedál
55521200-0 - Donáška stravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy, dovozu a výdaja stravy (raňajky, obedy ,večere) pre žiakov SOŠ Tisovec, žiakov školského internátu pri SOŠ Tisovec a zamestnancov SOŠ Tisovec. Prípravu, dovoz a výdaj stravy je potrebné zabezpečovať DENNE, okrem víkendov, sviatkov a školských prázdnin.
Hodnota stravnej jednotky (SJ) musí byť maximálne vo výške 6,10 € na celý deň, t.j. spolu raňajky, obed, večera. Hodnota stravnej jednotky zahŕňa náklady na suroviny a náklady na prípravu, dovoz a výdaj stravy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.07.2020 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola (Tisovec)
Adresa
Jesenského 903
Tisovec
980 61, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty